– Mesken/Konut/İş yeri/Bina değer tespiti,

– Arsa, arazi, tarım alanı, özel orman değer tespiti,

– Üretim amaçlı ve sınai nitelikli gayrimenkullerin değer tespiti,

– Taş ve maden ocakları değer tespiti,

– Rafineri, akaryakıt istasyonları ve depolama tesisleri değerlemesi,

– Yönetim ve Ticaret Merkezleri değer tespiti,

– Sosyal Aktivite Alanları değer tespiti,

– Turizm Tesis Alanları değer tespiti,

– Tersane, liman ve marina benzeri, nitelikli gayrimenkullerin değer tespiti.

– Gayrimenkule dayalı her türlü hak ve faydanın değer tespiti,

– Kira bedeli değer tespiti,