Şehircilik ve kentsel dönüşüm projelerinin danışmanlığı, anlaşma süreci ve devam eden süreçlerin takibi,

Taşınmazların imar durumlarının tespiti, olası düzenleme ve uygulama sonucunda ortaya çıkacak durumun tespiti, imar hukuku ve mevcut arsa ve arazilerin imar ve planlama süreçleri hakkında danışmanlık hizmetleri,

Her türlü gayrimenkulle ilgili kısa, orta ve uzun vade de gayrimenkulün değerlendirilmesi ve tasarrufu ile ilgili danışmanlık faaliyetleri,

Gayrimenkullerin en verimli ve en etkili kullanım yönteminin belirlenmesi,

Mevcut veya devam eden projelerin fizibilite ve verimlilik analizleri,

Şirket bilançoları sabit duran varlık yeniden değerlemesi için kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin değerleme çalışmaları,

Veraset intikali yoluyla edinilen gayrimenkullerin, hak sahipleri arasında, adilce paylaşımı için değer tespitleri, paylaşım modeli hazırlanması, hisseli ise, hisse (pay) değerleri ve varsa gayrimenkullerle ilgili hukuki problemlerin tespit edilmesi,