Uzman Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, ulusal düzeyde, her türlü resmi ve özel; gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin değerlemesini yapmak ve gayrimenkul danışmanlık hizmeti vermek amacıyla 13.10.2015 tarihinde İzmir ‘de kurulmuştur.

Uzman Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş, her biri kendi alanında uzman ve tecrübeli lisanslı kadrosu ile nitelikli teknik bilgiyi bir araya getirerek sektöründe güvenilir ve lider bir konuma ulaşmayı hedeflemektedir.

İş anlayışımız; güçlü ve güvenilir iş ortağı olmak, kurumsal kültürümüzü oluşturmak, çalışanlarımıza kişisel ve profesyonel gelişimleri için katkıda bulunarak mükemmel fırsatlar sunmak, çalışan ve müşteri memnuniyetini artırmak ve toplum için sorumlu şekilde davranmaktır.

Şirketimiz için öncelikli olan doğru bilgiye ulaşıp kadromuzun niteliği ve tecrübesi sayesinde bilgiyi en doğru şekilde yorumlayarak müşterilerine sunmaktadır. Bu nedenle şirketimiz doğru bilgiye hızlı şekilde ulaşabilmek için kendini şekillendirmiş, ayrıca kadrosuna eklediği personellerini de bilgiyi doğru yorumlayabilmesi için sürekli olarak eğitimden geçirmektedir. Çalışanlarımızın bilgili olması, bilgiyi doğru yorumlayabilmesi, dikkatli ve etik çalışması en büyük sermayemizdir.

Şirketimiz; Seri:VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği” gereğince değerleme hizmeti verebilmek üzere 21.04.2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gayrimenkul değerlemeye yetkili, Lisanslı Değerleme Şirketleri listesine alınmıştır.
Şirketimize; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17.08.2017 tarih ve 7462 sayılı Kararı ile Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden bankalara Yönetmeliğin 4. maddesi kapsamına giren “gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmiştir.
Şirketimiz, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine Lisanslı Değerleme Şirketleri kategorisinde üyedir.
Vizyon
Sektöründe UZMAN kuruluş olmak.
Misyon
Uzman kadrosuyla birlikte etik ilkeler çerçevesinde, bağımsız çalışma anlayışı içinde tarafsız, hızlı ve doğru hizmet vermek.